Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

Institutionella investerare

Compounding driver avkastning

Långsiktigt hållbar aktiv förvaltning är vårt DNA sedan 1986. Den största möjligheten inom aktieinvesteringar är att hitta bolag som kan öka sin vinst uthålligt, år efter år.

Senaste insikterna & perspektiven

Riskinformation: Investeringar i värdepapper är alltid förknippade med risk. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

OK