Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

Riskinformation: Investeringar i värdepapper är alltid förknippade med risk. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

OK

Denna aktiva investeringsfilosofi baserad på noggrann stock-picking och långsiktiga globala trender har varit kärnan i vår verksamhet sedan vi grundades. Idéer med stark övertygelse uttrycks i koncentrerade portföljer, vilket säkerställer en disciplinerad process.

 

 

Selektivitet och uthållighet är nyckelegenskaper i vår process. Vi gör detta genom att anlägga ett långsiktigt synsätt, med fokus på globala möjligheter som har tematisk medvind.

Vi strävar efter stabilitet och långsiktighet

Vi lever i en motsägelsefull och föränderlig värld där tillväxt blir allt svårare att identifiera. Vi tror dock att man tänker annorlunda i en långsiktig verksamhet. Sedan 1986 är vår unika investeringsfilosofi baserad på selektiv stock-picking i kombination med tematisk medvind och en långsiktig investeringshorisont där vi gör skillnad för dig.

Vi brinner för resultat i världsklass

Vi arbetar uteslutande med aktier. För att kunna uppnå resultat som slår marknaden på lång sikt tror vi på fundamental baserade investeringar i en koncentrerad portfölj. Dessutom, och mer relevant än någonsin, är vårt underliggande tematiska tillvägagångssätt som ger stöd till vår övertygelse.

Compounding i generationer

Vi väljer noggrant ut bolag med hållbara och ansvarsfulla affärsmodeller, starka ledningar och med utsikter att leverera långsiktig tillväxt. Det är vår övertygelse att investeringar i dessa unika bolag som levererar hållbar och långsiktig tillväxt utgör de mest attraktiva och framtidssäkra investeringarna. Det är vad vi kallar Compounding.

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och marknadsförändringarna

Finansvärlden kan ibland vara kaotisk – låt oss ta kontroll över den tillsammans. Håll koll på trender och teman genom att läsa våra senaste insikter, perspektiv och marknadskommentarer av våra analytiker och portföljförvaltare som ger dig den senaste kunskapen och djupgående förståelse inom specifika ämnen och marknader.