Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

Hållbara investeringar och ansvarsfullt ägande

ESG är en integrerad del av vår investeringsprocess och implementeras i den löpande analysen av de bolag vi investerar i. Denna process börjar inte och slutar inte med investeringsbeslutet, utan är en pågående process som stöds av dialog med och uppföljning av bolaget i fråga.

Följande film ger djupare insikt i vårt tillvägagångssätt från vårt huvudkontor i Danmark.

ESG rapporter

Klicka här för att se vår röstningsstatistik

För att läsa mer om hur vi arbetar med ESG och hållbarhet, se följande broschyrer.

Ansvarsfulla investeringar hos
C WorldWide Asset Management

Kvartalsrapport ESG

Årlig hållbarhets- och TCFD-rapport